Odborný asistent na UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky, Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií.

Podrobnosti používateľa

Detaily kurzu

Rôzne

Prehľad prihlásení

  • Posledný prístup ku stránke
    Sobota, 12. jún 2021, 20:53  (3 dni 4 hodín)