Výber vysokej školy je dôležité rozhodnutie, ktoré si vyžaduje dostatok času. Je potrebné zvážiť viacero faktorov a zodpovedať si nejednu otázku. Ktoré to sú? Dozviete sa v tomto e-learningu, ktorého hlavným cieľom je interaktívne a pohodlne previesť študentov procesom výberu vysokej školy.

Hlavným cieľom elektronického kurzu s názvom Moja kariéra, je pomôcť študentom stredných škôl pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Kurz zároveň umožňuje študentom vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu. Medzi predpokladané prínosy tohto e-kurzu patrí zlepšenie uplatnenia sa študentov/absolventov na trhu práce, správny výber vysokej školy, zvýšenie dostupnosti a atraktívnosti kariérového poradenstva a prepojenie s aktivitami, ktoré školy a rôzne organizácie okrem štúdia ponúkajú.